Arrisku nabarmeneko animaliak

IBILSAn Azterketa Mediko eta Psikoteknikoa egiten dizugu Animali Potentzialki Arriskutsuen Trebakuntza, Jabetza eta Erabileraren Lizentzia (APP) berritu edota lehenengo aldiz eskuratu nahi baldin baduzu..

Beharrezko Dokumentazioa:

Beharrezko Dokumentazioa Ibilsan:

  • N.A.N/D.N.I.

Udaletxean aurkeztu beharreko Dokumentazioa Lizentzia Pertsonala eskuratzeko:

  • N.A.N/D.N.I. eta fotokopia
  • Gidabaimenaren argazkia koloretan
  • Ziurtagiri Mediko eta Psikoteknikoa (IBILSAn jaulkitzen dugu)
  • Tasa munizipalaren ordainketa
  • 1999ko/50 Legearen 13. Artikuluaren 3. atalaren arabera zigortua izan ez zarenaren deklarazioa
  • Aurrekari penalen ziurtagiri negatiboa (Udaletxeari baimena eman eskuratu ahal izateko)

Donostiako Udaletxean informazio gehiago eskura dezakezu Animali Potentzialki Arriskutsuen jabetzaren Lizentziari dagokionean eta baita jakin ahal izateko nola inskribatu txakurra animali potentzialki arriskutsuen erregistro munizipalean. Aldi berean, tramitazio penalak aurreratzea posible da